Studentski parlament Ekonomskog fakulteta u Nišu i Studentska Asocijacija Nova u saradnji sa Delta Holding-om organizovali su tribinu “Biznis sa dušom”, na kojoj je govorila Monika Pejčić, direktor ljudskih resursa kompanije Delta Holding. Tribina je održana 15. oktobra u sali za sednice Ekonomskog fakulteta u Nišu. Tokom izlaganja, predstavljeni su programi “Mladi lideri” i “Compass” koji su namenjeni mladim ljudima. Tribina je bila motivacionog karaktera, besplatna i otvorena za studente svih fakulteta.

Aleksandra Stojković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *