Šta predstavlja Studentski parlament?

Studentski parlament je zvanični organ Fakulteta, čiji je osnovni cilj ostvarivanje prava i zaštita interesa studenata. Pored primarnog cilja Studentski parlament Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu poklanja značajnu pažnju organizaciji vannastavnih aktivnosti, koje našim studentima omogućavaju dodatno usavršavanje, kako u okvirima ekonomije, tako i nadaleko izvan njih. Uzimanje učešća u ovim aktivnostima Studentski parlament smatra jako važnim za izgradnju kompletne ličnosti studenata jer se upravo na ovakvim događajima obogaćuje znanje, stiču jedinstvene veštine i, naravno, dobri prijatelji.

Kako se formira Studentski parlament?

Članovi Studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta biraju se na izborima, koji se organizuju aprila svake druge godine, a na kojima pravo glasa imaju svi studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tada, studenti imaju priliku da izaberu i konstitutivnu organizaciju Studentskog parlamenta. Trenutno, članove Studentskog parlamenta delegira Studentska Asocijacija Nova (SAN), kao izabrana studentska organizacija. SAN je najveća i jedina studentska organizacija na Ekonomskom fakultetu u Nišu, koja ima preko 1000 članova. Ono za šta se zalaže SAN je poboljšanje studentskog standarda, zastupanje interesa, afirmacija studenata, formiranje povoljnog ambijenta za akademsko usavršavanje, promovisanje međunarodne saradnje, praktičnog i teoretskog znanja, kulture, kao i izrada studentskog časopisa, organizovanje seminara raznolikog karaktera, omogućavanje neformalnog obrazovanja i formiranje studentskog jedinstva.

Kako je Studentski parlament organizovan?

Na čelu Studentskog parlamenta nalaze se predsednik, student prodekan i potpredsednik, kao i rukovodioci resora, rukovodioci klubova/centara i srednji menadžment parlamenta. U okviru Studentskog parlamenta organizovano je deset resora, koji sa svojim timom, sačinjenim od članova resora, i uz međusobnu kooperaciju realizuju projekte i izvršavaju zadatke. Studentski parlament u svojoj strukturi sadrži i tri kluba: „Case Study Club“, Klub za računovodstvo, reviziju i finansije „Bilancio“ i Studentski naučno-istraživački centar. Sportsko društvo „Ekonomac“ čini još jedan od značajnih delova parlamenta.

Šta Studentski parlament omogućuje studentima?

Pored svog primarnog cilja, gde jeste organ najbliži studentima i predstavlja prvu stanicu u procesu rešavanja studentskih problema, parlament na čelu sa SAN-om je glavni pokretač i realizator brojnih događaja i projekata počev od studijskih poseta berzama i sajmovima, preko predavanja eminentnih stručnjaka, Konferencije studenata ekonomije, Foruma mladih ekonomista do različitih humanitarnih akcija i druženja za studente.

Projekti koje Studentski parlament i SAN ističu su:

Konferencija studenata ekonomije novembra svake godine okuplja preko 300 studenata iz zemlje i regiona na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Ovde se studenti mogu edukovati u vezi sa aktuelnim i interesantnim pitanjima iz oblasti ekonomije, preduzetništva, bankarstva, računovodstva… Konferencija se organizuje proteklih šest godina i okupila je više od 30 renomiranih predavača.

Forum mladih ekonomista na Zlatiboru studentima omogućava prisustvo predavanjima eminentnih predavača van fakulteta i učestvovanje u različitim radionicama kao i priliku da steknu nove kontakte. Održava se početkom svake kalendarske godine, na Zlatiboru.

“Case study – Face the Challenge” takmičenje pruža priliku da se studenti svih ekonomskih fakulteta oprobaju u rešavanju realnih problema preduzeća. Koncipirano je tako da studenti nude inovativna rešenja kroz obradu studije slučaja.

Licitiraj na keju – najveća i najznačajnija humanitarna akcija koja svake godine okuplja sve veći broj ljudi i organizacija spremnih da pomognu, te svake godine budu prikupljena finansijska sredstva za one koji su najugroženiji i kojima je pomoć najpotrebnija.  Akcija je koncipirana tako da se licitiraju predmeti i rekviziti poznatih sportista, vaučeri i poklon paketi.

Studentski humanitarni bal – Svečani događaj namenjen studentima i svim ljudima dobre volje koji učesnike vraća u period balskih svečanosti, a sve sa humanitarnim ciljem.

Ekonomijada – sportsko-edukativno takmičenje za studente ekonomije iz regiona. Projekat koji obezbeđuje zagarantovanu zabavu i druženje, kao i nadmetanja u znanju i sportu.

Struktura predsedništva Studentskog parlamenta:

Predsednik: Kristina Petrović

Student prodekan: Tamara Petrović

Potpredsednik: Anica Marinković

Potpredsednik: Jovan Bracanović

Sekretar: Ognjen Stanković

Resor za kulturu

Predsednik: Milena Čimpokić

Resor za sport

Predsednik: Milan Turanović

Resor za seminare

Predsednik: Marija Đigić

Resor za nastavu, nauku i reformu

Predsednik: Miloš Trajković

Resor za humanitarni rad

Predsednik: Anđela V. Jovanović

Resor za prakse i međunarodnu saradnju

Predsednik: Marjana Vidojković

Resor za IT

Predsednik: Jovan Bracanović

Resor za studentsku i univerzitetsku
saradnju

Predsednik: Milana Uzelac

Resor za časopis i izveštavanje

Predsednik:

Maja Milić

Marina Georgievski

Resor za marketing

Predsednik:

Miljana Marjanović

Studentski naučno-istraživački centar
Rukovodilac: Aleksandar Manasijević

Studentski naučno-istraživački centar Ekonomskog fakulteta Univerziteta U Nišu (SNICEF) je odsek Studentskog Parlamenta koji za cilj ima okupljanje studenata svih studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Nišu koji su zainteresovani za naučno-istraživački rad, njihovu obuku i organizovano učešće u naučno-istraživačkom radu. Sedište SNICEF-a je u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu (kabinet II-29) na adresi Trg Kralja Aleksandra ujedinitelja 11, Niš. Adresa elektronske pošte Centra je: snicef@eknfak.ni.ac.rs. Kontakt telefon: 018 528 657 Osnovni zadaci SNICEF-a su: – Uvođenje studenata osnovnih akademskih studija u naučno-istraživački rad; – Povezivanje studenata sa naučno-istraživačkim institucijama (Fakultet i druge naučno-istraživačke institucije); – Omogućavanje prezentovanja studentskih naučno-istraživačkih radova na naučnim skupovima i konferencijama i informisanje o terminima održavanja istih; – Realizacija obuka različitog karaktera koje će studentima olakšati bavljenje naukom; – Organizacija studentske sesije i izdavanje zbornika studentskih radova u okviru naučnog skupa: „Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja jugoistočne Evrope“ na Ekonomskom fakultetu u Nišu; – Objavljivanje ostalih tematskih izdanja u skladu sa konkursima za studentske radove koji će biti sprovedeni periodično

Case Study Club
Rukovodilac: Ognjen Stanković

„Case Study Club” na Ekonomskom fakultetu u Nišu, kao deo Studentskog parlamenta, omogućava studentima potpuno inovativan vid neformalnog obrazovanja i vannastavnog angažovanja. Klub okuplja studente na različitim radionicama i treninzima i tom prilikom se obrađuju sve teme bitne za rešavanje studije slučaja, ali i teme koje se tiču poslovnog bontona, javnog nastupa i finansijske pismenosti, koje će primeniti na takmičenjima tokom godine. Učešćem u radu kluba mladi podstiču svoj poslovni razvoj kroz pripremu za angažovanje u realnim privrednim poslovima, na način koji do sada nije korišćen u programima neformalnog obrazovanja u našem gradu. Prostorije kluba se nalaze na drugom spratu Ekonomskog fakulteta, u kancelariji broj 29. Ukoliko želite da postanete deo ovog kluba, više informacija možete pronaći putem mejla parlament@eknfak.ni.ac.rs.

Klub za računovodstvo, reviziju i finansije „Bilancio“
Rukovodilac: Jovana Milenović

Klub za računovodstvo, reviziju i finansije ,,Bilancio” osnovan je septembra 2018. godine od strane studenata sa smera Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje sa namerom da se tokom studiranja studenti povežu sa privredom, oplemene svoja teorijska i praktična znanja, ali istovremeno usmere na etičko ponašanje i međusobnu saradnju. Aktivnosti Kluba: * unapređenje teorijskih i praktičnih znanja putem predavanja, seminara, konferencija i simpozijuma; * podsticanje studenata sa smera Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje na aktivno učestvovanje u vannastavnim aktivnostima; * upotreba stečenih znanja i usavršavanja veština prezentovanja na takmičenjima i analiziranju studije slučaja; * podizanje svesti o neophodnosti kontinuirane edukacije i etičkog ponašanja. U želji da unapredite svoja znanja, proširite krug poznanstva, pridružite se Klubu za računovodstvo, reviziju i finansije! Kontakt: Jovana Milenović – predsednik Kluba Jovana Stojanović – potpredsednik Kluba E-mail: bilancio@eknfak.ni.ac.rs

Sportsko društvo „Ekonomac“
Rukovodilac: Marko Petrović

Sportsko društvo „Ekonomac“ okuplja studente koji žele da se bave sportom. Početkom svake školske godine, studenti imaju priliku da se prijave i postanu deo timova konkretnih sportova. Jednom nedeljno, Studentski parlament obezbeđuje salu za treniranje svih sportova koji su deo društva. Među njima su košarka, fudbal, odbojka, rukomet i stoni tenis. U zavisnosti od zainteresovanosti konkretne godine, formiraju se muške i ženske ekipe. Tokom godine, ekipe se takmiče na lokalnim i međunarodnim takmičenjima. Kontakt: parlament@eknfak.ni.ac.rs

Srednji menadžment Studentskog parlamenta: Marko Milojković Sanja Radonjić Lazar Joksimović Milan Jovanović Kristijan Dimitrijević