TAKMIČENjE „CASE STUDY – FACE THE CHALLENGE JUNIOR“ predstavlja takmičenje sa istim konceptom kao i originalno ,,Case Study – Face the Challenge” takmičenje, samo namenjeno učenicima srednjih škola. Obuhvata nadmetanje u rešavanju realnih problema konkretnih preduzeća kroz izradu studije slučaja. Takmičenje traje 3 dana, pri čemu prvog dana učenici prolaze obuku o izradi studije slučaja koju drže naši studenti, drugog dana u karantinu izrađuju pisani koncept idejnog rešenja, dok se sutradan prezentuju idejna rešenja. Pravo učešća imaju učenici Ekonomskih, Pravno-poslovnih škola i svih gimnazija.