PRAKSA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA – PEF je specifičan projekat koji je omogućio sinergijsko delovanje studenata i učenika srednjih škola koji su u obavezi da obavljaju stručnu praksu u oblasti ekonomije. Sam projekat je koncipiran tako da učenici svoju stručnu praksu od nedelju dana obavljaju na Ekonomskom fakultetu. Program prakse se izrađuje po unapred predviđenoj šemi koja je propisana za obavljanje prakse. Na taj način, učenici imaju dan npr. za preduzetništvo, dan za marketing, dan za računovodstvo i tako dalje, pri čemu oni imaju priliku da na početku svakog dana čuju predavanje odgovarajućeg predmetnog profesora sa fakulteta, a nakon toga, studenti sa njima praktično obrađuju date teme. Oni tada praktično nauče stvari kao što su pisanje biznis plana, izrada marketing strategije, popunjavanje određenih dokumenata finansijskog dela poslovanja, a sve to objedinjavaju u dnevniku prakse. Čar ovog projekta je u tome što učenici najpre teorijski saznaju o konkretnoj oblasti, a odmah nakon toga, sa našim studentima i praktično utvrde svoja znanja i steknu nove veštine.