Studentska Asocijacija Nova (SAN) osnovana je februara 2013. godine na inicijativu grupe mladih ljudi, studenata nezadovoljnih trenutnom pozicijom mladih u društvu. Poboljšanje kvaliteta života mladih, povoljan ambijent za usavršavanje i dostupnost neformalnog obrazovanja kroz organizovanje seminara raznolikog karaktera, promovisanje međunarodne saradnje, kulturnih i sportskih događaja neke su od tema koje su podstakle studente da formiraju SAN. Ideje Asocijacije jesu:

 

Poboljšanje standarda studenata

Poboljšanje informisanosti studenata

Sadržajniji i kvalitetniji kulturno-zabavni i sportski život studenta

širenje ideje studentskog organizovanja i studentske solidarnosti

Kvalitetnija nastava

Učešće svojih predstavnika u organima upravljanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Efikasniji obrazovni program

Mobilnost studenata – ostvarivanje različitih oblika saradnje sa drugim studentskim i ostalim organizacijama

Studentska Asocijacija Nova je tokom svog višegodišnjeg rada okupila više od 1000 studenata koji su na raličite načine učestvovali u njenom radu. Osnovni principi za koje se zalažu mladi ljudi koji su članovi Asocijacije su profesionalnost, timski rad, upornost i nediskriminacija. Kao trenutno najveća i jedina organizacija na Ekonomskom fakultetu, SAN delegira svoje članove u Studentski parlament.

Svojim temeljnim radom, inovativnim projektima i profesionalnim pristupom, Studentska Asocijacija Nova je ostvarila saradnju sa brojnim partnerima. Do sada je realizovano 5 projekata koji su podržani i finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Grada Niša. Kao istaknuti partneri pojavili su se i Kancelarija za mlade Grada Niša, Regionalna razvojna agencija JUG, Regionalna privredna komora, Societe Generale, Leoni, Benlian Food, Vojvođanska banka, Knjaz Miloš i mnogi drugi.

Na različitim sportskim i edukativnim takmičenjima, naše kolege su do sada osvojile preko 100 odličja.

Projekti koje Studentski parlament i SAN ističu su: