“Mladost i uspeh – kako ostati svoj u vremenu kada mnogi pokušavaju da nas prilagode aktuelnim principima društva?”

Energija, upornost, volja i temeljan rad samo su neke od karakteristika koje dugoročno mogu doneti uspeh. Uspeh kao takav može […]